Ne Mirusi Sirds

from the album

Inspiration

Direct translation from Latvian: "No Dead Heart"

Center of the song is the feeling of being related to your origins no matter where you are despite the disastrous environment and society behaviour. Fake people attract fake people and create fake environment in order to generate the illusion of being great, developing and motivating. However, it all breaks into small pieces sooner or later.

Lyrics

VERSE 1

Ar laukakmeņa svaru pāri iedams viņš pār sevi valdīt nespēj
Ar mazkalibra jaudu triec, pret sirdi šķeļ, ir pats pret sevi pretējs
Reiz iesākumā cēlu mērķu labad skrēja viņš ar naidu zvetēt
Tos, kas drošu roku tiecās mātes uzticību tērēt

VERSE2

Par līdzīgiem viņš sauca tos sev līdzās, pēcāk kaklus jūdza arklos
Kā savējos reiz uzrunāja neticīgos, apgaismoja aklos
Ar vienu sirdi mīlot, otru – nīstot, bērni auga skaudri
Un tie neizprata, kur ir mīļums, rūpes, bet kur paglabāti draudi

CHORUS 

VERSE 3

Kā neizteiksmīgs klauns – tik truls ir postulētais krietnums
Uztraukumā trīcošs prāts, pat neradies jau zudis viedums
Lauriem apmests pakaramais – vai tas daudzinātais briedums?
Pielādētas laimes stobra gaidas – atlicis vien spriedums

CHORUS

Back